2741085442 6932377741 Νοταρά 30Α - Εθνικής Αντιστάσεως - Κόρινθος i.katsarou@hotmail.com